Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Gradrenne 200

Beslag for montering i takvinkel, nedfelt i lekten.

Plannja Gradrenne 200 er en standard som monteres nedfelt i lekten. Den produseres etter en profilgeometri som gjør det mulig med penere montering. Produktet finnes i både rette og koniske alternativ, for å optimal passform. Kompletteres med Gradrennesammenføyning 200 om nødvendig.
Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Ubehandlet|GreenCoat Pro BT Glossy|GreenCoat Pro BT Matt;
Tykkelse (mm) 0,60;
Dokumentasjon