Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Festeplate - Dekkbeslag 200 Saltak

Tilbehør til saltak.

Smart innfestingsprofil for å stormsikre Dekkebeslag 200 Saltak.
Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Ubehandlet;
Tykkelse (mm) 0,60;
Dokumentasjon