Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Distansekloss 464

Distanseklossen anvendes til Kombikrok, kort, 162. Monteres mellom krok og forkantbord, for lufting ved takfot.

Farger
Teknisk data
Plast
Belegg Øvrig;
Diameter Øvrig;
Dimensjoner Øvrig;
Dokumentasjon