Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Deksel mot overkast, rett 117

Deksel mot overkast forhindrer vannet å renne over takrennens kant, men sikrer at det styres ned i røret. Finnes også for innvendige hjørner.

Lengden en 350 mm med en høyde på 135 mm.
Farger
Teknisk data
Stål Aluminium Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Ubehandlet; Hard Coat 25 Glossy TAV; Ubehandlet;
Diameter Øvrig; Øvrig; Øvrig;
Dimensjoner Øvrig; Øvrig; Øvrig;
Dokumentasjon