Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Deksel mot overkast, innvendig 116

Deksel mot overkast forhindrer vannet å renne over takrennens kant i innvendige hjørner. Fås også i rak versjon.

Lengden er 175 mm, med en høyde på 133 mm.
Farger
Teknisk data
Stål Aluminium Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Ubehandlet; Hard Coat 25 Glossy TAV; Ubehandlet;
Diameter Øvrig; Øvrig; Øvrig;
Dimensjoner Øvrig; Øvrig; Øvrig;
Dokumentasjon