Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Dekkebeslag 200 Saltak

Beslag til montering på vindski ved saltak.

Smart tiltalende beslag til montering ved møne på hus med saltak. Produseres ferdig for overlappskjøting og kompletteres med innfestingsplater for stormsikker montering.
Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Ubehandlet|GreenCoat Pro BT Glossy|GreenCoat Pro BT Matt;
Tykkelse (mm) 0,60;
Dokumentasjon