Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Combigavl 114

Combigavlen brukes i høyre og venstre side av takrennen for å lukke takrennen i enden.

Standarddimensjoner i Norge er 125/75 og 150/90. For unigavlen blir målene da henholdsvis D nom=125/150 og D mm=107/127.
Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV;
Diameter D100 - 100 mm|D125 - 125 mm;
Dimensjoner D100 - 100 mm|D125 - 125 mm;
Dokumentasjon