Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Brønnkrave 283

Brønnkraven brukes for å få en pen overgang mellom nedløpsrøret og brønnutkastet.

Brønnkrave 283 brukes om nedløpsrøret er 75 mm og brønnutkastet er av større dimensjon for å få en penest mulig overgang.
Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Ubehandlet;
Diameter D075 - 75 mm|D090 - 90 mm;
Dimensjoner D075 - 75 mm|D090 - 90 mm;
Dokumentasjon