Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Brønnkrave 227 Dim 75, 90 mm

Monteres på nedløpsrøret for å lede vannet ned i kum eller markavløp. Bør kompletteres med renstrakt eller en selvrensende løvsil. Passer rørdimensjonene 75 og 90 mm.

Standarddimensjoner i Norge 125/75 og 150/90, målene blir da henholdsvis D nom=75/90, D mm=80/92, D1 mm=82/94 og D2 mm=118/118, L mm=275/275 og L1 mm=45/45.
Farger
Teknisk data
Stål Aluminium Kobber
Belegg Øvrig|Ubehandlet; Øvrig; Ubehandlet;
Diameter D075 - 75 mm|D090 - 90 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm;
Dimensjoner D075 - 75 mm|D090 - 90 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm;
Dokumentasjon