Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Brønnkrave 227 Dim 100, 110, 120 mm

Monteres på nedløpsrøret for å lede vannet ned i kum eller markavløp. Bør kompletteres med renstrakt eller en selvrensende løvsil. Passer rørdimensjonene 100, 110 og 120 mm.

Farger
Teknisk data
Stål Aluminium Kobber
Belegg Øvrig|Ubehandlet; Øvrig; Ubehandlet;
Diameter D100 - 100 mm|D110 - 100 mm|D120 - 120 mm; D100 - 100 mm; D100 - 100 mm|D110 - 100 mm|D120 - 120 mm;
Dimensjoner D100 - 100 mm|D110 - 100 mm|D120 - 120 mm; D100 - 100 mm; D100 - 100 mm|D110 - 100 mm|D120 - 120 mm;
Dokumentasjon