Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Bend 70° 216

Et bend fungerer som forbindelse mellom nedløpskummen og nedløpsrøret, ofte sammen med et mellomstykke.

Standarddimensjoner i Norge er 125/75 og 150/90, målene blir da henholdsvis D nom= 75/90, D1 mm=79/89 og D2 mm=74/84.
Farger
Teknisk data
Stål Aluminium Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Ubehandlet; Hard Coat 25 Glossy TAV; Ubehandlet;
Diameter D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm;
Dimensjoner D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm; D075 - 75 mm|D090 - 90 mm|D100 - 100 mm;
Dokumentasjon