Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Bend 60° 215

Et bend fungerer som forbindelse mellom nedløpskummen og nedløpsrøret, ofte sammen med et mellomstykke.

Farger
Teknisk data
Stål Kobber
Belegg Hard Coat 25 Glossy TAV|Ubehandlet; Ubehandlet;
Diameter D110 - 100 mm|D120 - 120 mm; D110 - 100 mm|D120 - 120 mm;
Dimensjoner D110 - 100 mm|D120 - 120 mm; D110 - 100 mm|D120 - 120 mm;
Dokumentasjon