Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Avløpslufting med stuss/tak (Vittinge E-13)

For avlufting av avløp tilpasset for Vittinge 1-kuplet murtegl.

Plannja avløpslufting brukes ved lufting av avløpsledninger i boliger. For tilslutning til rørdimensjoner 75-110mm. Luftehatt for ventilasjon er justerbar for takfall mellom 14-45°. Finnes også i utførende uten justerbar overdel og tak. Finnes tilpasset til de fleste varianter av betong og murtegl.
Farger
Teknisk data
Stål
Belegg GreenCoat Pro BT Matt;
Tykkelse (mm) 0,60;
Dokumentasjon