Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Avløpslufting med stuss/tak (Type 2). 34AVL2

For avlufting av avløp tilpasset for Plannjas profiler Regent, Flex, Modern, Pannplate og 20-105.

Plannja avløpslufting brukes ved lufting av avløpsledninger i boliger. For tilslutning til rørdimensjoner 75-110mm. Avløpslufteren er justerbar for takfall opptil 45°.
Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Ubehandlet|GreenCoat Pro BT Matt;
Tykkelse (mm) 0,60;
Dokumentasjon