Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Avløpslufting med stuss/tak (Type 1). 34AVL1

For avlufting av avløp tilpasset for Plannja Royal.

Plannja avløpslufting brukes ved lufting av avløpsledninger i boliger. For tilslutning til rørdimensjoner 75-110mm. Avløpslufteren er justerbar for takfall opptil 45°.
Farger
Teknisk data
Stål
Belegg GreenCoat Pro BT Matt;
Tykkelse (mm) 0,60;
Dokumentasjon