Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Avløpslufting, justerbar (Trend 475). 34AVL4

For avløpslufting tilpasset Plannja Trend 475.

Plannja avløpslufting anvendes ved lufting av avløpspunkt i boliger. For tilslutning til rørdimensjoner 75-110 mm. Avløpsluftingen er justerbar for takfall opp til 45°.
Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Ubehandlet|GreenCoat Pro BT Matt|GreenCoat Mica BT;
Tykkelse (mm) 0,60;
Dokumentasjon