Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

Avløpslufting (Papptak)

For avlufting av avløp tilpasset for papptak.

Plannja avløpslufting brukes vevd lufting av avløpsledninger i boliger. For tilslutning til rørdimensjoner 75-110mm. Kompletteres med nedre hatt.
Farger
Teknisk data
Stål
Belegg GreenCoat Pro BT Matt;
Tykkelse (mm) 0,60;
Dokumentasjon