Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

4,8x20 Borrende skrue 312001

Selvborende skrue for montering av beslag. Borrekapasitet 1,5-3 mm.

Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Øvrig;