Produkter / Takrennesystem / Tradition / Tradition takrenner

4.2x25 Selvborende skrue 312330

Beslagsskrue. Rustfri. Borekapasitet 2x1,25 mm.

Farger
Teknisk data
Stål
Belegg Øvrig;