Integritetspolicy

SSAB personvernerklæring

Sist oppdatert 16. april 2018

Denne personvernerklæringen informerer om behandling av personopplysninger hos SSAB, inkludert datterselskaper som blant annet Tibnor og Ruukki (heretter kalt «SSAB»). Personvernerklæringen svarer på spørsmål om hvilke personopplysninger SSAB samler inn, bruker eller deler, hvilke formål opplysningene samles inn for og hvilke rettigheter brukerne har. Brukerne kan være SSABs kunder, representanter fra kundebedrifter, potensielle kunder eller Internett-brukere som besøker nettstedet («Brukere»). 

SSAB-nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder og tjenester. Disse nettstedene eller tjenestene er underlagt de respektive tredjeparters personvernerklæringer. SSAB er ikke ansvarlig for tredjeparters personvernerklæringer eller behandling av personopplysninger. Les de respektive tredjepartenes personvernerklæringer, inkludert alle oppdateringer og endringer.

1. Dataansvarlig

Dataansvarlig i henhold til gjeldende personvernlovgivning er SSAB AB (organisasjonsnummer: 556016-3429, adresse: P.O. Box 70, SE-101 21 Stockholm, Sverige) for all databehandling på konsernnivå, for eksempel markedsføringsverktøy hos alle SSAB konsernselskaper. For spørsmål om personvern hos SSAB, skriv til: data.privacy@ssab.com

SSAB er ansvarlig for at personopplysningene behandles i henhold til denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning. 

2. Juridisk grunnlag og formål med behandling av personopplysninger

SSAB behandler brukernes personopplysninger av ulike årsaker, som forklart nedenfor.

2.1 Utførelse av service

Hovedformålet med behandling av personopplysninger er å gi brukere tilgang til nettstedet samt levere SSABs produkter og tjenester. Denne behandlingen av personopplysninger er først og fremst basert på kontrakt med kunden, inkludert nødvendig behandling før inngåelse av et kundeforhold.
 

2.2 Markedsføring og kommunikasjon

Brukernes personopplysninger brukes til å kommunisere med brukere og til markedsføringsformål. I forbindelse med dette, er behandlingen basert på SSABs legitime interesse om å gi brukerne relevant og oppdatert informasjon på sitt nettsted. Behandlingen er også basert på SSABs legitime interesse om å markedsføre SSABs nyeste produkter og tjenester, samt personliggjøre brukeropplevelsen.

Markedsføring via elektroniske midler er til en viss grad basert på brukernes forhåndssamtykke, slik som utsendelse av markedsføringsmeldinger. Brukerne skal lese avsnitt 6 nedenfor for mer informasjon om markedsføringskommunikasjon og brukernes rettigheter.
 

2.3 Formål i forbindelse med produkt- og tjenesteutvikling

SSABs mål er å levere tjenester av høy kvalitet og gi brukerne relevant informasjon om disse tjenestene. Derfor kan SSAB bruke personopplysninger til å analysere markedet, brukergrupper og brukere av nettsteder hvis formålet er å utvikle og forbedre kvaliteten på nettstedet samt SSABs produkter og tjenester. Denne behandlingen er basert på SSABs legitime interesse vedrørende konsernets videre vekst og utvikling.

SSAB bruker informasjonskapsler og andre lignende teknologier til statistiske formål og for å innhente anonym, samlet statistikk slik at SSAB kan forstå hvordan brukerne bruker nettstedet, og dermed øke brukervennligheten. Les SSABs informasjonskapselpolicy for mer informasjon.
 

2.4 Informasjonssikkerhet

SSAB kan behandle tekniske data, inkludert visse personopplysninger, av hensyn til informasjonssikkerhet og for å hindre bedrageri. SSAB bruker informasjonssikkerhetstiltak for å beskytte forretningsinformasjon, verdier/aktiva og personopplysninger, samt unngå kriminell aktivitet og sikre tilgjengeligheten til nettsteder og tjenester. Denne behandlingen er basert på SSABs legitime interesse om å sikre et høyt nivå av nettverks- og informasjonssikkerhet.
 

2.5 Behandling av personopplysninger internt i SSAB-konsernet

Brukernes personopplysninger kan behandles av andre SSAB konsernselskaper. I slike tilfeller er personopplysningene basert på SSABs legitime interesse om korrekt og praktisk organisering samt vedlikehold av kundeforhold, markedsføring og informasjonssikkerhetstiltak internt i konsernet.
 
 

3. Innsamling av data

SSAB kan samle inn personopplysninger på ulike måter som forklart nedenfor.
 

3.1 Kundeforhold

SSAB behandler personopplysninger med formålet om å opprettholde et godt kundeforhold, slik som levering av produkter og tjenester og god kundekommunikasjon. Disse personopplysningene samles inn direkte fra brukerne. 
Avhengig av brukernes interaksjon, kan SSAB samle inn følgende personopplysninger:

 • Grunnleggende informasjon om brukeren, slik som navn, e-postadresse og telefonnummer,
 • Grunnleggende informasjon om brukerens arbeidsgiver, slik som firmanavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer,
 • Informasjon relatert til kundeforhold, slik som bestilte produkter og tjenester, når kundeforholdet ble opprettet og avsluttet,
 • Faktureringsinformasjon som kontonumre, betalte, utestående og utsendte fakturaer, samt
 • Kundekommunikasjon.
 

3.2 Brukerens interaksjon med SSAB på nettstedet eller på andre måter

SSAB kan samle inn personopplysninger når brukerne kontakter SSABs kundeservice, bruker chattefunksjonen på nettstedet, kontakter SSAB på andre måter, abonnerer på SSABs nyhetsbrev eller deltar i undersøkelser eller konkurranser på nettsteder eller andre steder. Disse personopplysningene samles inn direkte fra brukerne.

SSAB kan samle inn personopplysninger som brukeren har delt med SSAB, slik som

 • Grunnleggende informasjon om brukeren, slik som navn, e-postadresse og telefonnummer,
 • Grunnleggende informasjon om brukerens arbeidsgiver, slik som firmanavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer,
 • Årsaker til at SSAB kontaktes og opplysninger i forbindelse med kontakt, samt
 • Undersøkelser og konkurranser som brukeren deltar i.
 

3.3 Automatisk innsamling av data om bruk av nettstedet og tjenestene

SSAB samler og behandler automatisk følgende tekniske data om brukeren og bruken av nettstedet, produkter og tjenester fra SSAB:

 • IP-adresse, enhets-ID, enhetstype, operativsystem og applikasjonsinnstillinger.
 • Brukeraktivitet som viste sider og elementer som er «klikket» på,
 • tidsstempler og loggdata relatert til bruken av tjenesten, samt
 • region/opprinnelsesland.

Disse tekniske dataene samles inn automatisk ved bruk av nettstedet og tjenestene.
 

3.4 Data samlet inn fra andre kilder

SSAB kan fra tid til annen også samle inn informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder og tredjeparter, slik som sosiale medier og markedsføringsselskaper. SSAB kan for eksempel motta grunnleggende informasjon om brukerens sosiale nettverksprofil hvis brukeren logger seg på SSABs nettsted og tjenester via sosiale medier.

4. Deling av data

SSAB kan offentliggjøre brukernes personopplysninger til følgende tredjeparter:

 • andre SSAB konsernselskaper for formålene nevnt ovenfor,
 • pålitelige serviceleverandører som distributører og markedsføringsleverandører for formålene nevnt ovenfor. Disse pålitelige serviceleverandørene opptrer til enhver tid på vegne av SSAB, og SSAB er ansvarlig for bruken av brukernes personopplysninger,
 • når dette er tillatt eller påkrevet av lovgivningen for å oppfylle forespørsler fra kompetente offentlige myndigheter som vitnestevninger eller lignende,
 • hvis SSAB er involvert i en fusjon, et oppkjøp eller salg av hele eller deler av sin virksomhet, og
 • når SSAB i god tro mener at offentliggjøring er nødvendig for å beskytte SSABs rettigheter, beskytte brukernes eller andre personers sikkerhet eller, etterforske bedrageri eller svare på henvendelser fra myndighetene.

5. Overføring av personopplysninger utenfor eu/eøs-området

5.1 Konserninterne overføringer

Ettersom noen av SSAB konsernselskapene befinner seg utenfor EU/EØS-området, kan brukernes personopplysninger overføres til land utenfor denne regionen, slik som til USA. I slike tilfeller vil SSAB bruke nødvendige, etablerte mekanismer som tillater overføring utenfor EU/EØS-området, slik som EUs standard avtalevilkår.
 

5.2 Serviceleverandører utenfor EU/EØS-området

SSAB kan bruke underleverandører for levering av nettsted og tjenester. Personopplysninger kan overføres til et land utenfor EU/EØS-området etter behov, og i den grad det er nødvendig for å oppfylle nettstedets formål og levere tjenestene. I slike tilfeller vil SSAB bruke nødvendige, etablerte mekanismer som tillater overføring til underleverandører i tredjeland, slik som EUs standard avtalevilkår. SSAB stoler på såkalt Privacy Shield, et program der personopplysninger kan overføres fra Europa til serviceleverandører i USA, forutsatt at serviceleverandøren er Privacy Shield-sertifisert, dvs. at de behandler personopplysninger i henhold til et strengt sett med regler og sikringstiltak. Les mer om Privacy Shield-programmet utviklet av det amerikanske Handelsdepartementet og EU-kommisjonen, samt de relaterte prinsippene om behandling av personopplysninger, her

6. Markedskommunikasjon

Når en bruker gir sin kontaktinformasjon til SSAB, slik som i forbindelse med salg av produkter eller tjenester, tar kontakt med SSABs kundeservice, bestiller en håndbok eller andre materialer på nettstedet eller deltar i konkurranser, kan SSAB bruke brukerens personopplysninger til markedsføringsformål, markedsføre SSABs nyeste produkter og tjenester og personliggjøre brukeropplevelsen. Brukere har muligheten til å gi sitt forhåndssamtykke, eller hvis gjeldende lovgivning tillater dette, avslå markedskommunikasjon fra SSAB eller andre konsernselskaper.
 

6.1 Elektronisk markedsføring

SSAB kan gi brukere produkt- og tjenesteoppdateringer, nyhetsbrev og annen kommunikasjon om eksisterende eller nye produkter og tjenester via e-post og tekstmeldinger (SMS) hvis brukeren har gitt forhåndssamtykke til dette, eller hvis SSAB har tillatelse til å gjøre dette under gjeldende lovgivning.

Brukeren kan når som avslutte abonnementet på markedskommunikasjon ved å klikke på «avslutt abonnement»-lenken nederst i e-postmeldingen.
 

6.2 Statistikk og segregering

SSAB kan opprette brukergruppeprofiler eller segmentdata hvis formålet er å opprette anonym, samlet statistikk om bruken av SSABs nettsteder, produkter og tjenester for å estimere antall brukere, viste sider, leste e-postmeldinger og finne ut hvilke deler av nettstedet som brukerne synes er mest nyttig, samt identifisere funksjoner som kan forbedres og levere kontekstbasert reklame til brukergrupper. Data som samles inn til slike formål brukes ikke til å identifisere en spesifikk bruker, men til å analysere hvordan brukere eller brukergrupper bruker nettstedet eller tjenestene.
 

6.3 Målrettet reklame

SSAB eller SSABs reklamepartnere kan vise innhold eller reklame til en bruker, for eksempel kan brukeren se reklame for et nylig vist produkt på SSABs nettsted. SSAB bruker informasjonskapsler og andre lignende teknologier for å vise personliggjort reklame basert på blant annet brukerens nettsøk, kjøpshistorikk eller påloggingsinformasjon. 

Når SSAB samler inn eller bruker informasjon om en brukers nettsøk for elektronisk markedsføringsformål, har brukeren rett til å innvende mot dette når som helst ved å kontakte SSAB. Les avsnitt 8 for mer informasjon om retten til å innvende mot behandling. 

7. Oppbevaring av personopplysninger

Personopplysningene vil oppbevares kun så lenge dette anses som nødvendig for å oppfylle formålene i denne personvernerklæringen. Deretter blir personopplysningene slettes utenom i tilfeller der oppbevaring av slike personopplysninger er påkrevet for å oppfylle gjeldende lovgivning, partenes rettigheter eller forpliktelser. 

Her er de viktigste reglene om oppbevaringsperioder:

 • Personopplysninger om kunder vil oppbevares under hele kundeforholdet og deretter så lenge dette anses som nødvendig eller påkrevet av gjeldende lovgivning, partenes rettigheter eller forpliktelser, slik som faktureringsformål,
 • Data som samles inn i forbindelse med kundeservice, annen interaksjon med SSAB, undersøkelser og konkurranser, vil oppbevares så lenge dette anses som nødvendig for å administrere og behandle slike aktiviteter. 
 • SSAB vil slette eller anonymisere data som brukes til markedsføringsformål etter en rimelig tidsperiode fra siste kontakt mellom brukeren og SSAB, med mindre oppbevaring av slik informasjon er påkrevet i henhold til gjeldende lovgivning, partenes rettigheter eller forpliktelser.
 • Les avsnitt 8 nedenfor om brukernes rettigheter vedrørende oppbevaring av personopplysninger til markedsføringsformål.

8. Personvernrettigheter

En bruker har rett til tilgang til personopplysninger som SSAB oppbevarer om han/henne. 

En bruker har til enhver tid rett til å be om å korrigere, oppdatere eller slette sine personopplysninger. Husk at enkelte opplysninger er helt nødvendige for å kunne oppfylle formålene som er definert i denne personvernerklæringen, i tillegg til å være påkrevet i henhold til gjeldende lovgivning. Derfor kan sletting av slike opplysninger ikke være tillatt etter gjeldende lovgivning før de obligatoriske oppbevaringsperiodene har utløpt. 

En bruker har rett til å innvende mot behandling som er basert på SSABs legitime interesse hvis den spesifikke situasjonen tilsier dette. Brukere har rett til å begrense behandling av sine personopplysninger i den grad dette er tillatt etter gjeldende personvernlovgivning.

En bruker har rett til dataportabilitet, dvs. rett til å få tilsendt personopplysninger i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, samt overføre personopplysninger til en annen dataansvarlig, i den grad dette er tillatt etter gjeldende lovgivning. Dette gjelder kun for personopplysninger som er levert av brukeren basert på kundekontrakt eller brukerens samtykke.

Send alle forespørsler om rettighetene nevnt ovenfor til SSAB her: [privacy@plannja.no].

Hvis en bruker mener at SSAB behandler hans/hennes personopplysninger i strid med lovgivningen, har brukeren rett til å sende en klage til Datatilsynet.
 

9. Sikkerhet

SSAB bruker rimelige sikkerhetstiltak, inkludert fysiske, elektroniske og prosedyremessige tiltak, for å beskytte personopplysninger mot tap, ødeleggelse, misbruk og uautorisert tilgang eller offentliggjøring. SSAB gir kun autoriserte medarbeidere og leverandører tilgang til denne informasjonen slik at de kan gjennomføre sine arbeidsoppgaver, samt tredjeparts serviceleverandører som kun behandler data i henhold til SSABs instruksjoner.

Selv om SSAB gjør sitt ytterste for å beskytte personopplysninger gjennom rimelige sikkerhetstiltak, er det viktig å huske at ingen sikkerhetssystemer kan hindre alle potensielle sikkerhetsbrudd. 

10. Endringer i denne personvernerklæringen

SSAB kan foreta endringer i denne personvernerklæringen og relatert informasjon. SSAB anbefaler at brukerne undersøker personvernerklæringen med jevne mellomrom for å se om den er oppdatert. Hvis personvernerklæringen blir oppdatert, vil SSAB alltid angi endringsdatoen slik at brukerne kan lese endringene. Husk at denne personvernerklæringen kun er ment som generell informasjon.
SSAB vil informere brukerne om mulige endringer via rimelige og tilgjengelige kanaler.

11. Kontakt ssab

For spørsmål angående SSABs personoppgifter som gjelder brukeren, besøk www.ruukki.com/yourdata. For spørsmål angående SSAB'a sikherhetspolicy, kontakt SSAB via e-post på [data.privacy@ssab.com].