Plannja AB og dets datterselskaper har, med mindre annet er angitt, rettighetene til alt materiale som er publisert på dette nettstedet.

Det er tillatt å skrive ut og laste ned publisert materiale fra dette nettstedet til personlig, ikke-kommersiell bruk.

Det er forbudt å endre materialet eller å bruke eller videre redistribuere det i kommersielt øyemed.