Dette nettstedet stilles til rådighet av Plannja AB og dets datterselskaper (nedenfor kalt ”Plannja”) som en service til våre kunder, forhandlere og partnere.

Hensikten med nettstedet

Hensikten med nettstedet er å gi generell informasjon om Plannjas produkter. Selv om Plannja alltid prøver å sikre at innholdet er korrekt, gis det ingen garantier om at informasjonen er fullstendig eller korrekt.

Lenker til andre nettsteder

Nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder. Plannja har ikke ansvar for innholdet på andre nettsteder, eller produkter/tjenester som tilbys på disse.

Begrensning av ansvar

Alt innhold på nettstedet stilles til rådighet uten noen som helst garantier. Plannja kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for skader som kan oppstå ved bruk av eller manglende evne til å bruke informasjonen på nettstedet.

All nedlasting av materiale/filer fra nettstedet skjer på egen risiko. Plannja tar ikke ansvar for eventuelle skader på brukerens datamaskiner eller tap av data som kan oppstå gjennom nedlasting eller bruk av materiale eller filer fra nettstedet.

Plannja gir ingen garantier om at nettstedet alltid fungerer og fraskriver seg alt ansvar ved uteblitt tilgang til nettstedet.