Veggprofiler

Profiler og kassetter for vakker variasjon på veggen.

Plannjas brede sortiment av veggbekledning i både stål og aluminium gir store valgmuligheter av farge, form og egenskaper. Profilsortimentet og fasadekassettene fungerer utmerket som heldekkende veggmaterialer, eller kan brukes for å løfte fram estetiske verdier i kombinasjon med stein, tre, glass, murpuss og betong. Plannja profiler og kassetter er anvendelige veggmaterialer for varige og vakre fasader.