Perforering

Perforering er et tilvalg og kan fåes på noen av Plannjas profiler. Perforerte tynnplater i tak eller på vegg med underliggende isolering gir utmerket lydabsorbering til en lav kostnad.

Profiler som kan fåes perforerte:

Plannja Sinus 18 - Helperforert - mønster ø3∆5
Plannja Sinus 51 - Helperforert - mønster ø3∆5
Plannja 20 - Helperforert - mønster ø3∆5
Plannja 35 - Helperforert - mønster ø3∆5