Standard Takrennesystem

En perfekt kombinasjon av estetikk, økonomi og funksjon.

Plannja Standard takrennesystem passer like godt på kommersielle bygg som på eneboliger og fritidshus. Nettopp allsidigheten i ulike byggsammenhenger, god totaløkonomi samt høy kvalitet og lang levetid, gjør Plannja Standard til det mest populære takrennesystemet vårt. Noen standardartikler finnes til og med i aluminium for ekstra beskyttelse i kyststrøk.