Plannja Takrennesystem

Sikker funksjon og innrammende estetikk.

Under benevnelsen takrennesystem har Plannja samlet alt du trenger i form av takrenner, nedløpsrør, rennekroker og innovativt tilbehør. Det gir trygge løsninger som minimerer risikoen for vann- og fuktskader på fasade, sokkel og grund. Bare lett regn med en millimeter nedbør per time på 100 kvaderatmeter tak, innebærer 500 liter vann i løpet av fem timer. Et skyfall med 50 millimeter regn tilsvarer 5000 liter.