Den diskrete solvarmeløsningen som passer byggets stil.

Plannja Trend Solar er en unik løsning både når det gjelder
stil og teknologi. Produktet har avansert design – solfangerne
integreres med takprofilen, noe som betyr at løsningen egner
seg spesielt godt for objekter med krevende arkitektur. Plannja
Trend Solar produserer energi med stil. Plannja Trend Solar produseres for integreres i taket Plannja Trend. Separate bærende konstruksjonsrammer levereres i pakken til montering på taket. Ferdige pakker fåes med solfangeroverflater på 4, 6 og 8 m2.


Plannja Trend Solar er til bruk på takprofilen Plannja Trend – det passer ikke på noe annet tak.

Trend solar
Persons 2-3
Collector field (m2) 4
Trend solar
Persons 4
Collector field (m2) 6
Trend solar
Persons 6+
Collector field (m2) 8
Trend solar with watertank
Persons 2-3
Collector field (m2) 4
Water tank (l) 300
Trend solar with watertank
Persons 4
Collector field (m2) 6
Water tank (l) 300
Trend solar with watertank
Persons 5
Collector field (m2) 6
Water tank (l) 400
Trend solar with watertank
Persons 6+
Collector field (m2) 8
Water tank (l) 400
Trend solar with hybrid watertank
Collector field (m2) 6
Water tank (l) 500
Trend solar with hybrid watertank
Collector field (m2) 6
Water tank (l) 750
Trend solar with hybrid watertank
Collector field (m2) 8
Water tank (l) 750
Trend solar with hybrid watertank
Collector field (m2) 8
Water tank (l) 1000