Gjør solens stråler om til elektrisitet.

Plannja solstrømpakker er komplette systemer som gjør solens stråler om til elektrisitet. Systemene kan kobles direkte til strømnettet. I pakken inngår solcellepaneler som installeres på taket samt festeanordninger, kabler og vekselretter. Solcellepanelene kan monteres på alle typer tak og flater, og systemet kan enkelt kobles til strømnettet. Den produserte strømmen brukes i hovedsak i bygningen, mens overskuddsstrømmen kan selges til strømselskapet.

Plannja Solar Power package
Nominal power (kWp) 2
Panel count 8
Panel field 2x4
Panel area (m2) 13
Plannja Solar Power Package
Nominal power (kWp) 4
Panel count 16
Panel field 2x8
Panel area (m2) 26
Plannja Solar Power Package
Nominal power (kWp) 6
Panel count 24
Panel field 3x8
Panel area (m2) 39