En visjon skal beskrive en framtidig ønsket virkelighet å strebe mot. For Plannjas del er visjonen å skape bedre bygninger gjennom helhetsløsninger basert på tynnplateprodukter og tilhørende verdiskapende tjenester.