I Plannja fokuserer vi på tre verdiområder mot kundene våre:

For det første skal vi fortsette å være den ledende takleverandøren i materialkategorien tynnplater i stål. For det andre skal vi utvikle og strekke oss etter de mest energieffektive løsningene innen rammene av miljøsertifiseringen vår. Og for det tredje skal kunderelasjonene våre preges av lokale og nære samarbeid. For å lykkes skal Plannjas engasjement kjennetegnes av fleksibilitet og enkelhet i alt vi gjør.