Prima jernmalm, en anelse kull og opp til en tredjedel gjenvunnet stål. Det er oppskriften på Plannjas stålplater. Stålet valses til tynnplater og formes vakkert for å beskytte og dekorere bygningers tak og fasader. En mannsalder senere kan platen demonteres og gjenvinnes opp til 100 %. Tynnplatenes kretsløp er i hjertet av Plannjas miljøarbeid. Utover det har vi blant annet begynt å erstatte tradisjonelle belegg med mer miljøtilpassede belegg som baserer seg på rapsolje.

En litt mer formell beskrivelse av Plannjas miljø og kvalitetsarbeide lyder slik: All produksjon har siden 1992 vært kvalitetsertifisert ihht. SS-EN ISO 900.1 (nåværende sertifikat ihht. ISO 9001:2008). Plannja har dessuten vært miljøsertifisert ihht. SS-EN ISO 14001:2004 siden 2004.