Miljøsmart på flere måter

Fullastede biler. Redusert produksjonssvinn. Eco-driving. Miljøarbeidet innen industrien skjer på mange ulike måter.

Miljø- og klimapåvirkning er et evig aktuelt tema for et stort industriselskap som Plannja. Det handler om alt fra hvordan de produserer og transporterer produktene sine, til hvordan de tar hånd om avfallet sitt. Men fremfor alt handler det om bevisstgjøring hos både kunder og ansatte om hvordan alle kan bidra til et bedre miljø.

– Vi jobber med miljø fra mange forskjellige aspekter. Transport er for eksempel et stort område for oss. Der jobber vi med alt fra et ecodriving-prosjekt for sjåførene våre til karbondioksidmåling av lastebiler, sier Sofie Åkerberg, miljøkoordinator i Plannja.

Selskapet har gjort flere endringer de siste årene som har redusert miljøpåvirkningen. Gjennom en samlet produksjon og distribusjon i Polen og Norden har vi kunnet redusere mengden utslipp fra transport.

– Dessuten kan vi kjøre mange av leveransene våre i én og samme transport. Da slipper vi å levere fra forskjellige steder, som tidligere. Plannjas grunntanke er å produsere så nær kunden som mulig. Det er selvfølgelig gunstig for både miljøet og kunden, sier Sofie Åkerberg.

Tett knyttet til dette er måten lastebilene lastes på, det vil si oppfyllingsgraden. Tynnplateprodukter er jo relativt lette, men de er plasskrevende.

– Vi har jobbet intenst med å optimalisere last, og sjåførene våre får opplæring i hvordan de best kan fylle lastebilene slik at ingen biler kjører halvtomme, sier Stig Hermansson, transport- og lagersjef i Plannja.

Han forteller at de også har byttet ut alle utendørstruckene. De nye dieseldrevne truckene bruker mindre energi, gir færre utslipp og bidrar dessuten til at Plannja skroter mindre materiale i produksjonen, siden truckene håndterer materialet bedre.

– Vi har også et pågående prosjekt for å redusere svinn av råmateriale i produksjonen. Tanken er at det skal føre til bedre materialutnytting og mindre produksjonstap. Operatørene må legge forskjellige koder rett inn i et dataprogram så snart de må skrote noe materiale. Med disse årsaksanalysene kan vi redusere svinnet, sier Sofie Åkerberg.

Et annet, mer jordnært miljøarbeid er for eksempel Plannjas kameratkjøringsprosjekt. Cirka 60 prosent av de ansatte som trenger å kjøre til Plannja i Järnforsen, benytter seg av kameratkjøring.

– Det sparer mange mils karbondioksidutslipp hvert år, med tanke på at mange av de ansatte har

mellom to og fire mil til jobb, sier Sofie Åkerberg.

Miljøarbeidet gjenspeiles også i Plannjas produkter. I fjor ble Plannja GreenCoat lansert, en helt ny type miljøvennlig, kromatfritt belegg tilpasset nordiske forhold. Sist, men ikke minst er de ISO-sertifisert innen miljø og kvalitet, ISO 9000 og ISO 14001.

– ISO-sertifiseringen er i dag så godt som et krav fra kundene, og dessuten oppmuntrer det oss til alltid å holde oss på topp innen området, sier Sofie Åkerberg.