Med miljø og design som blikkfang!

Stål er verdens mest gjenvunne materiale, og grunnmaterialet i Plannjas produkter. Stål kan gjenvinnes et uendelig antall ganger uten at kvaliteten blir dårligere, og ved å smelte skrot kan man enkelt gjøre stålet klart for et nytt kretsløp – for å lage nytt stål med nye egenskaper.

Prima jernmalm, en anelse kull og opp til en tredjedel gjenvunnet stål. Det er oppskriften på Plannjas stålplater. Stålet valses til tynnplater og formes vakkert for å beskytte og dekorere bygningers tak og fasader. En mannsalder senere kan platen demonteres og gjenvinnes opp til 100 %. 

Tynnplatenes kretsløp er i hjertet av Plannjas miljøarbeid. Utover det har vi blant annet begynt å erstatte tradisjonelle belegg med mer miljøtilpassede belegg som baserer seg på
rapsolje. Vi jobber kontinuerlig med smartere transport og prøver, så langt det er mulig, å produsere et gitt produkt i det landet som det selges mest. 

Vi kaller det Nærprodusert fra Plannja. En tilnærmingsmetode nær kundene våre, med blikket rettet mot miljø og design.

Aller deler av Plannjas virksomhet drives ressursgjerrig og effektivt med optimal utnyttelse av råvarer, energi og andre naturressurser. Fra og med desember 2004 er selskapet miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Innad i selskapet skjer det en fortløpende forbedring av produktenes miljøegenskaper sett fra et livssyklusperspektiv.

Miljøhåndteringen kjennetegnes av blant annet teknisk-økonomiske produksjonsprosesser, målbare miljømål og løpende kontroller som oppfyller de krav og vilkår som samfunnet stiller. Der det er mulig, er miljøarbeidet tilpasset internasjonale avtaler og de overordnede prinsippene i bransjen.