Programvarer

Plannja Strong dimensjoneringsprogram for Windows.

Plannja Strong er et program for dimensjonering av Plannjas plateprofiler til tak og vegg i henhold til gjeldende normer i Norge. Programmet er fleksibelt og kan håndtere alle normale belastninger som varierende spennvidder og ulike skjøter.

Plannja Combideck dimensjoneringsprogram for Windows

Programmet spesifiserer armering i bjelkelaget og indre støtte etter angitt belastning. Annen nødvendig armering for sprekkedannelse, spenn, kantarmering eller for totalstabilisering angis ikke. Programmet er fleksibelt og håndterer alle normale belastninger som varierende spennvidder.