Kontroll og vedlikehold av Plannjas produkter

Som kjøper av Plannja-produkter kan du påvirke levetiden med ditt valg av basismateriale og belegningssystem. Det forutsetter kunnskaper om de faktorene som er vesentlige for produktvalget.

Ved å besiktige og vedlikeholde Plannjas malingsbelagte produkter kan du i mange tilfeller forlenge levetiden vesentlig. Besiktigelse og vedlikehold kan du ta ansvar for selv. Du kan også gi dette oppdraget til spesialfirmaer. Regelmessige kontroller og vedlikehold er god økonomi. Det kan gi den belagte platen en levetid på 40–50 år eller mer og for aluminium det dobbelte.

Mål på levetiden

Når det gjelder Plannjas plateprodukter pleier man å bruke to ulike målpå levetid: den estetiske og den tekniske. Estetisk levetid er et mål på tiden frem til at malingssjiktet endres så mye at utseendet ikke lenger oppfyller de kravene man stiller. Hvor stor farge- og glansendring som anses for å være akseptabelt for en platekledning, avhenger av hvem som vurderer den og hvilken bygning platen er brukt på. Teknisk levetid er tiden frem til at platen ikke lenger kan beskytte bygningens bærende konstruksjon eller underliggende materiale og konstruksjoner. Den tekniske levetiden er normalt betraktelig lengre enn den estetiske.


Slik kan du påvirke platens levetid med produktvalget ditt

Allerede selve produktvalget påvirker levetiden. Aluminiumsplater gir, i de fleste miljøer, lengre levetid, men til en høyere kostnad enn stålplater. Det er også forskjeller mellom ulike belegningssystemer og mellom ulike farger innen samme system. Lyse farger blir mindre oppvarmet av solen. Vanligvis holder de derfor lenger enn mørke farger, som kan bli meget varme. Levetiden avhenger også av om materialet brukes til vegg eller til tak. Sørvendte tak, der takhellingen er liten, er mer utsatt for solpåvirkning enn flater som vender mot nord.


Ytre faktorer påvirker levetiden

Miljøet omkring sted og beliggenhet betyr mye for hvordan belegget eldes. Sterkt trafikkerte veier, nedsmussende industri etc. påvirker i lengden platens beskyttende malings- og sinksjikt. Solstråling påvirker malingssjiktets aldring på to måter – gjennom ultrafiolett stråling og gjennom oppvarming. Begge disse faktorene bidrar i det lange løp til nedbryting av malingen. Enkelte værforhold og nærhet til havmiljø med saltvann påvirker også malingens aldring. Platens levetid er også avhengig av hvor stor del av platens klippekanter som er eksponert. En falset planplate med innbrettede klippekanter tåler tøffere miljøer enn en profilert plate med eksponerte kanter. Dette berører ikke plater i aluminium da den er selvlegende og danner et oksidsjikt som beskytter klippekanter og riper.


Skader ved montering og bruk

Skader i malingsbelegget, som kan oppstå både under monteringen og senere, kan gjøre at platen får dårligere beskyttelse mot miljøpåvirkninger. Malingsbelegg med tynne sjikt er mer følsomme for riper og korrosjon enn belegg med tykt sjikt, som Plastisol SCE. Aluminiumsplater er mindre følsomme for skader i malingssjiktet enn stålplater. Dette er det spesielt viktig å ta hensyn til når produktet skal brukes i maritime miljøer og i miljøer med aggressiv forurensning. Aluminium er imidlertid følsomt for kalkforurensninger.


Konkrete tips:

Den estetiske levetiden påvirkes i stor del av hvordan man tilpasser produktvalg og konstruksjoner. Her er noen slike faktorer man bør ta hensyn til:

  • Velg aluminiumsplate eller båndtekking med stålplate i kystområder og i utsatte industrimiljøer.
  • Velg riktig belegningssystem for det aktuelle miljøet.
  • Velg materiale på fester og installasjoner slik at galvanisk korrosjon
  • ikke blir mulig.
  • Konstruer slik at man unngår at vann blir stående igjen.
  • Utfør en nøyaktig montering og unngå riper i lakken.
  • Kontroller platene regelmessig, og reparer straks skader i overflatesjiktet.
  • Spyl av plater som ikke blir skylt av regnvann.
  • Rengjør takrenner med jevne mellomrom.

Ved å følge rådene kan du normalt forvente en estetisk levetid på 15–40 år eller mer.