Plannja GreenCoat BT

GreenCoat BT er et patentert konsept på organisk overflatebelegg. En betydelig del konvensjonelle løsningsmiddel har blitt erstattet av fornybare reaktive løsningsmiddel som framstilles av naturlige oljer, eksempelvis RME (rapsmetylester).

Finessen med et reaktivt løsningsmiddel som RME, er at det fungerer som løsningsmiddel under produksjon, applikering og til lakken kommer inn i herdingsovnen. Vel framme bytter RME rolle fra å være løsningsmiddel til å være en permanent fargekomponent og reagerer med polyesterbindemiddelet istedet for å fordampe som et vanlig løsningsmiddel. Slik utgjør en del av RME-molekylet en del av det ferdige lakksjiktet.

Konseptet medfører en rekke fordeler gjennom hele kjeden fra lakkutvikler til endelig anvendelse av det båndlakkerte produktet. Fra et arbeidsmiljøperspektiv innebærer bruken av RME en redusering av irriterende og illeluktende løsningsmiddel. Alkylestrer av planteoljer er også effektive løsningsmiddel, noe som iblant medfører at en mindre mengde RME er tilstrekkelig for å beholde riktig viskositet. Dessuten forbedres fargefilmens mekansike hardførhet samt evnen til å motstå vær og vind ettersom det er mulig å bruke en annan type polyesterbindemiddel.

Fra et miljøperspektiv er GreenCoat BT fordelaktig siden den reaktive fortynneren framstilles fra fornybare råvarer. Istedet for å forbrennes, integreres en del av den reaktive fortynneren i fargefilmen. Dette innebærer mindre transport av ureaktive løsningsmiddel. Sammenfattet leder dette til mindre utslipp av karbondioksid i atmosfæren.

Plannja GreenCoat BT i korthet:

  • Det eneste kromatfrie produktet utviklet for nordiske forhold.
  • Produsert av SSAB i Sverige.
  • Lakkens glans og farge bevares lengre.